Kontingenter
HVR Classic

300 kr. /kvartal


Giver adgang til en træningsplan samt træning på et af følgende hold: 


 • High Five Runners
 • Road Runners
 • Race Runners
 • Trail Runners
 • Trail Race Runners
 • Full Body
 • Skill & Drills
HVR Plus

450 kr. /kvartal

Giver fri adgang til alle træningsplaner samt alle træningshold i klubben.


 • Rookie Runners
 • High Five Runners
 • Road Runners
 • Race Runners
 • Trail Runners
 • Trail Race Runners
 • Full Body
 • Skills & Drills


HVR U21

225 kr. /kvartal


Giver adgang til en træningsplan samt træning på et af følgende hold


 • Mini Runners
 • Junior Runners
 • Young Runners
HVR U21 Plus

375 kr. /kvartal


Et U21 plus medlemskab er for børn og unge som ønsker at supplere sit stamhold med styretræning, teknik, trail eller ekstra intervaller.  U21 Giver fri adgang til alle træningsplaner og alle træningshold.


 • Rookie Runners
 • High Five Runners
 • Road Runners
 • Race Runners
 • Trail Runners
 • Trail Race Runners
 • Full Body
 • Skills & Drills
Rookie Forløb

500 kr. /5 mdr


Giver adgang til en træningsplan, træning på Rookie Runners samt Full Body


Rookie Runners er et forløb, hvor man betaler for hele forløbet inden start. 


Tilmelder man sig midt i et forløb, betaler men fra den måned man tilmelder sig.

Senior 60+

125 kr. /halvår


Giver adgang til træning på Senior træning samt Feel Good Walkers

HVR Support

200 kr. /årligt


Støt HVRunners arbejde med børn og unge med 200 kr. årligt. 


HVR Support er et passivt medlemskab som giver adgang til 


 • HVRunners nyhedsbreve
 • Rabatordninger
 • HVRunners klubtøj
 • HVRunners Klubevents
Drop In

40 kr. /pr træning


Drop In er for dig der ikke har Plus medlemskab og som gerne vil være med til en enkelt træning. 


Ved Drop In møder man op til træning og betaler via mobile Pay.

Retningslinjer for betaling


 

U21 – U21 Plus – HVRunners Classic – HVRunners Plus

Holdsport vil automatisk sende opkrævninger ud den 1/1 – 1/4 – 1/7 og den 1/10

Betalingen sker forud. Ved indmeldelse midt i en betalingsperiode, betaler man for den måned man indmelder sig. 

 

Rookie Runners (Forløb)

Holdsport vil automatisk sende opkrævning ud når man tilmelder sig forløbet.

Man kan ikke få allerede betalt kontingent retur. 

Tilmeldingen er bindende. 

 

HVRunners Senior (60+)

Holdsport vil automatisk sende opkrævninger ud den 1/5 og den 1/11

Betalingen sker forud.

 

HVRunners Support

Holdsport vil automatisk sende en opkrævning ud den 1/1

Sker indmeldelse efter den 1/7 koster det 100 kr.

 

Drop In

Hvis man ikke er Plusmedlem, har man altid mulighed for at droppe ind til en træning for 40 kr. Betaling sker via mobilepay inden træningens start.

 

 

Generelle betingelser
 • Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.
 • Træningsplanen laves specifikt til holdet og må ikke kopieres eller bruges af andre end medlemmer.
 • Et medlemskab kan opsiges senest 14. dage før kontingentopkrævningen udsendes.
 • Der er ikke mulighed for at få allerede indbetalt kontingent retur.
 • Man kan rykke hold hvis behovet opstår, eller i samarbejde med trænerens anvisninger. Man kan altid få en prøvetime på et nyt hold inden man rykker
 • Som plusmedlem kan man benytte alle klubbens træningstilbud, dog er holdene Mini – Junior og Young betinget af at man har den rette alder til holdet.
 • Man kan altid opgradere sit medlemskab fra Classic til Plus
 • Man kan ændre sit medlemskab fra Plus til Classic senest 14 dage inden næste kontingentopkrævning udsendes.
 • Opsigelsen eller ændring af medlemskab skal ske skriftligt via mail til marieejby@gmail.com
 • Der er som udgangspunkt ikke træning i skolernes ferier. Arrangeres der fælles ferietræning er dette for alle aktive medlemmer uanset medlemskabstype.
 • Træningen kan blive aflyst ved sygdom. Sker dette er der ikke mulighed for at få reduceret kontingent. Der arbejdes altid på at træningen så vidt muligt ikke bliver aflyst. 
 • Al træning med HVRunners sker på eget ansvar.
 • HVRunners hæfter ikke for eventuelle personskader eller materielle skader.
 • Betales kontingentet ikke til tiden, udsendes en rykkermail til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 14 dage efter den på rykkerbrevet angivne forfaldsdato, har HVRunners ret til at ophæve medlemskabet uden varsel og forbeholder sig retten til at opkræve det skyldige beløb.
 • Et medlem skal altid følge de anvisninger der kommer fra HVRunners personale og trænere