Betingelser
Betingelser

Efter tilmelding vil du automatisk modtage en opkrævning via mail på dit holdkontingent. 


Aktiv voksen

Giver mulighed for deltagelse på følgende hold: 

High Five - Road  - Race - Trail og Trail Race

Aktiv voksen koster 1200 kr/år fordelt på tre rater af 400 kr. 

Holdsport vil automatisk sende opkrævninger ud den 1/1-1/5-1/9

Betalingen sker forud. Ved indmeldelse midt i en betalingsperiode, betaler man for den måned man indmelder sig. 


Mini og Junior Runners

Giver en plads på Mini- eller Junior Runners

Mini Runners og Junior Runners koster 900 kr./år fordelt på 

på tre rater a 300 kr.

Holdsport vil automatisk sende opkrævninger ud den 1/1-1/5-1/9

Betalingen sker forud. Ved indmeldelse midt i en betalingsperiode, betaler man for den måned man indmelder sig.


Rookie Runners 

Rookie Runners koster 400 kr. for et forløb på 5 måneder.

Man kan  ikke få allerede betalt kontingent retur. 

Tilmeldingen er bindende. 


Passivt medlem

Passivt medlem koster 200 kr./år

Holdsport vil automatisk sende en opkrævning ud den 1/1

Sker indmeldelse efter den 1/7 koster det 100 kr.


Generelle betingelser

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Træningsplanen laves specifikt til holdet og må ikke kopieres eller bruges af andre end medlemmer.

Medlemskabet kan opsiges senest  14. dage før hhv. den 1/1 - 1/5 og den 1/9

Opsigelsen skal ske skriftligt via mail til marieejby@gmail.com og man vil derefter blive slettet fra klubben.

Ændring af medlemsstatus fra aktiv til passiv og omvendt, skal ske efter samme regler som opsigelse.

Der er ikke mulighed for at få allerede indbetalt kontingent retur.

Der er som udgangspunkt ikke træning i skolernes ferier. 

Træningen kan blive aflyst ved sygdom. Sker dette er der ikke mulighed for at få reduceret kontingent. Der arbejdes altid på at træningen så vidt muligt ikke bliver aflyst. 

Al træning med HVRunners sker på eget ansvar.

HVRunners hæfter ikke for eventuelle personskader eller materielle skader.

Betales kontingentet ikke til tiden, udsendes en rykkermail til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 14 dage efter den på rykkerbrevet angivne forfaldsdato, har HVRunners ret til at ophæve medlemskabet uden varsel og forbeholder sig retten til at opkræve det skyldige beløb.

Et medlem skal altid følge de anvisninger der kommer fra HVRunners personale og trænere

Ved bekræftelse af betingelserne giver jeg samtykke til at HVRunners må anvende billeder og videoer af mig til offentlig brug.

Ønsker jeg ikke at give samtykke til billedanvendelse, bedes jeg notere det til mail marieejby@gmail.com, inden jeg godkender betingelserne